Test nálady

Momentálně nejsou k dispozici žádná statistická data

Beckova stupnice pro hodnocení deprese (Beck a kol. 1961)

Beckova posuzovací škála deprese je dotazník, který vyhodnotí míru deprese.
Je vhodné jej vyplňovat dlouhodobě v čase, ideálně se vyhodnocuje 1x za týden. Sami si můžete porovnat, jak se mění intenzita deprese v průběhu doby a její jednotlivé příznaky. Trendy ve vývoji (zvyšující nebo snižující se míra deprese) jsou pak důležitější než jednorázové změření míry deprese, které může být vždy ovlivněno individuálním přístupem k hodnocení jednotlivých bodů.
Test tedy vyplňujte 1x týdně, sledujte pak trendy po dobu několika měsíců, zejména pak změnu ve vývoji během užívání jednotlivých přípravků Allegra. Tento trend Vám pak může signalizovat nutnou změnu přípravku Allegra za jiný, jak je rozepsáno v Pyramidě špatné nálady.

Doporučujeme sledovat stav a vývoj Vaší nálady dlouhodobě.
Máte možnost se zde zaregistrovat, a to klinutím na MENU Uživatel a vyplněním pouze jména či přezdívky a emailové adresy. Stránka si pak bude pamatovat výsledky všech Vašich testů a zobrazí Vám je ve formě grafu v časové závislosti pro snazší vyhodnocení vývoje Vaší nálady. Zároveň podrobné výsledky každého testu budou odeslány na Váš email.

Instrukce:

Máte před sebou dotazník obsahující skupiny různých tvrzení. Nejprve si v každé skupině přečtěte všechna tvrzení, a pak si vyberte to, které Vás nejlépe charakterizuje v posledním týdnu (včetně dneška) a jeho číslo zakroužkujte. Pokud Vám vyhovuje více tvrzení (popřípadě Vám nevyhovuje žádné), zatrhněte to, které se blíží nejvíce.

Beckův inventář deprese:

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
HODNOCENÍ

výsledná známka

0 - 10 normální nálada
10 - 20 mírná deprese
20 - 40 střední deprese
40 - 60 silná deprese
Kontaktujte Nás
Vaše nálada
Normální nálada
Mírná deprese
Střední deprese
Silná deprese