Deprese mladistvých

16.4.2018

depositphotos_152079530_crop.jpg Deprese - jedno slovo, které za sebou často skrývá mnoho tajemství. Jedná se o nepříjemné onemocnění, které postihuje celé tělo a často je definováno jako stav bezmoci, sklíčenosti, úzkosti a skleslosti. Deprese se neptá a nevybírá si, často udeří i u lidí, u kterých by to nikdo nečekal. Nezajímá ji věk, nerozlišuje pohlaví. Proto se i mladiství potýkají s depresí a rozhodně tedy nelze podléhat dojmu, že je psychická nerovnováha a nestabilita problémem pouze dospělých.

Proč mají mladí lidé depresi?

Pokud se někdo z našich blízkých, zvláště jedná-li se o mladého člověka, potýká s depresí, logicky nás napadne otázka: proč?! Ptáme se na důvody, kvůli kterým mají i mladí lidé, jež mají celý svůj život teprve před sebou, pociťují nepříjemné stavy, kdy se cítí opuštění, nic je nebaví, mají pocit, že nic nemá smysl, jsou roztěkaní a podráždění, často se uzavírají do svého světa a přestávají komunikovat s okolím.

Proč se nám vyhýbají?!

Proč se straní?!

Proč reagují podrážděně až agresivně?!

Proč se tváří tak smutně?!

A spousta dalších „proč“?!

 

Jaké jsou příčiny deprese u mladistvých?

Ve skutečnosti může existovat nespočet příčin a důvodů, kvůli kterým i mladí lidí upadají do stavů deprese. Jednou z příčin může být dědičnost, kdy mladý člověk, byť v životě ještě skoro nic nezažil, nic nepoznal, neměl možnost něco pokazit, může zdědit určité předpoklady k tomu, že se bude potýkat s depresí. Podle odborníků mají děti rodičů s depresí 2-3x větší šanci, že i ony samy budou mít psychické problémy. Další důvodem může být výrazný zásah do vývoje dítěte, například když vyrůstá bez matky, může to na něm zanechat následky, které si s sebou ponese po zbytek života. Mezi jiné příčiny patří i užívání alkoholu a drog, případně špatné vztahy.

Jak se dá deprese u mladých lidí léčit?

Deprese zahrnuje celou řadu nepříjemných stavů, s nimiž si dotyčný často nedokáže poradit sám. Proto je dobré obrátit se na pomoc, nenechávat toto onemocnění, aby nad daným člověkem získalo nadvládu a nebylo cesty zpět. Deprese se dá zpočátku léčit konzultací s psychologem nebo psychiatrem, mladí lidé mohou docházet do speciálních skupin, kde se schází lidé se stejnými problémy a navzájem si pomáhají tuhle hrozbu položit na lopatky. Pro zmírnění stavů špatné nálady a stresu  pomáhají i přírodní produkty, v závažných případech je nutné kontaktovat lékaře odborníka, který zváží užívání antidepresiv.

woykoff2017 > Novinky > Deprese mladistvých